top of page
PSX_20201219_234514.jpg

Ewa Zaleska-Szczytko | Kierownik Medyczny

 

Doktor Zaleska-Szczytko jest lekarzem i neurofarmakologiem z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym i prywatnym (m. in. Schering-Plough Corporation, obecnie Merck & Co.). Specjalizowała się w pediatrii, neurologii, neurologii dziecięcej i medycynie wieku rozwojowego oraz rehabilitacji medycznej. Praktykuje jako neurolog dziecięcy i specjalista rehabilitacji medycznej. Kierowała m. in. Poradnią Neurologii Dziecięcej poznańskiego Szpitala Dziecięcego (Poznań-Krysiewicza) oraz Oddziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Miłowody-Kowanówko). Należy do grona uczniów i współpracowników prof. dr. hab. Bogusława Halikowskiego, pod kierunkiem którego odbyła asystenturę na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Odbywała staże naukowe w Polsce i zagranicą, między innymi jako lekarz-diagnosta w prestiżowym Instytucie Lamma w Nowym Jorku (ang. The Lamm Institute for Child Neurology and Developmental Medicine). Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za pracę zawodową i społeczną, m. in. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem organizacji naukowych i społecznych m. in. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

bottom of page